Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych: Co to jest? Co obejmuje?

Realizacja projektów i inwestycji drogowych wymaga zastosowania odpowiednio dobranych komponentów i prefabrykatów betonowych. Specjaliści zajmujący się realizacją powyższych zadań w pracy posługują się znormalizowanym spisem prefabrykatów betonowych. Jest on zawarty w Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych (tzw. KPED). 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych pozwala na precyzyjne określenie części, jakie są niezbędne do realizacji danych prac terenowych, tym samym ułatwiając je i przyspieszając oraz minimalizując ryzyko błędu. Czym jest KPED? Co obejmuje? 

Co to jest Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych?

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych to publikacja opisująca prefabrykaty dla budownictwa drogowego. Mimo iż powstała kilkadziesiąt lat temu, wciąż jest aktualna i stanowi punkt odniesienia dla całej branży – projektantów, producentów prefabrykatów betonowych, firm odpowiedzialnych za realizację projektów. 

Publikacja została stworzona w 1979 roku w CBP-BDiM „Transprojekt – Warszawa”. Składa się z kart oznaczonych symbolami i charakterystyką poszczególnych elementów. Projektanci odpowiedzialni za projekty z zakresu szerokorozumianej infrastruktury drogowej wciąż posługują się wprowadzoną przez CBP-BDiM „Transprojekt – Warszawa” kodyfikacją, co w sposób bezpośredni przekłada się na ofertę producentów prefabrykatów dla budownictwa drogowego, które od lat są projektowane i wykonywane na podstawie wytycznych KPED. 

Co obejmuje KPED?

KPED usystematyzował i znormalizował kilkaset elementów betonowych niezbędnych podczas robót ziemnych. Produkty te zostały sklasyfikowane zgodnie z oznaczeniami na:

  • 01 – Odwodnienie pasa drogowego, 
  • 02 – Kanalizacja deszczowa, 
  • 03 – Zagospodarowanie pasa drogowego. 

Celem stosowania elementów z grupy 01 jest jak najszybsze odprowadzenie wody z obszaru drogi. Projekty budownictwa drogowego w tym zakresie powinny uwzględniać miejscowe warunki terenowe i pogodowe, sposób zagospodarowania otoczenia drogi, wielkość powierzchni odwadnianej oraz obecność i stan techniczny naturalnych odbiorników.

Celem stosowania elementów z grupy 02 jest skuteczne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze szczelnych nawierzchni terenów zurbanizowanych, takich jak m.in. drogi, chodniki, podjazdy czy parkingi. 

Elementy z grupy 03 obejmują natomiast konstrukcje wsporcze dla tablic drogowych, połączenia konstrukcji wsporczych z fundamentem oraz połączenia konstrukcji wsporczych z tablicą. Celem ich stosowania jest prawidłowe oznaczenie dróg.