Czym są prefabrykaty betonowe?

Betonowe elementy konstrukcyjne w stanie gotowym to właśnie prefabrykaty. Są stosowane powszechnie w branży budowlanej i konstrukcyjnej. Pomagają w tworzeniu obiektów mieszkalnych, przemysłowych, sportowych, użyteczności publicznej. Ich najważniejszą zaletą jest możliwość przyspieszania tempa przebiegu prac i wykonania całej inwestycji. Stosowanie prefabrykatów pozwala też na oszczędności, a często także na większą kontrolę przebiegu całego procesu konstrukcyjnego. Wiele prefabrykatów jest przygotowanych bezpośrednio do montażu już w momencie przywiezienia na plac budowy.

Kiedy i dlaczego stosuje się prefabrykaty betonowe?

prefabrykaty betonoweZastosowanie prefabrykatów betonowych jest bardzo szerokie i potencjalnie obejmuje wszystkie konstrukcje jakie mogą być realizowane przy użyciu materiałów betonowych. W praktyce stosuje się je przede wszystkim w czasie wznoszenia konstrukcji takich jak hale przemysłowe, wielokondygnacyjne budynki mieszkalne, mosty, sieci wodne i kanalizacyjne, a także obiekty sportowe. W ich przypadku często liczy się przede wszystkim szybkie zakończenie prac i oddanie budynku do użytku.

Dzięki zastosowaniu prefabrykatów można pominąć czasochłonne etapy tworzenia konstrukcji – takie jak wykonywanie prac mokrych. Ponadto pozwala na wyeliminowanie potencjalnych przestojów w budowie, wynikających choćby z warunków atmosferycznych i opadów. Nie stanowią one przeszkody w czasie montowania betonowych prefabrykatów.

Oprócz przyspieszenia tempa prac, wykorzystanie prefabrykatów pozwala na redukcję kosztów związanych z realizacją inwestycji. Ich montaż nie wymaga udziału tak dużej ilości robotników, jaka jest potrzebna do stworzenia konstrukcji od podstaw. Tym samym są łatwiejsze w obsłudze, bezpieczniejsze oraz tańsze.

Rodzaje prefabrykatów budowlanych

Najpopularniejszym i najczęściej wykorzystywanym typem prefabrykatów są oczywiście produkty betonowe. W użyciu znajdują się także prefabrykaty żelbetowe oraz stalowe. Ich produkcja rozpoczyna się od wykonania projektu komputerowego, na podstawie którego powstają gotowe moduły. Pozwala na to nadać im dosłownie dowolny kształt, a tym samym dopasować do potrzeb konkretnego miejsca, w którym zostaną zamontowane.

Do często wykorzystywanych prefabrykatów należą studnie deszczowe, studnie do kanalizacji sanitarnej, studnie wpustowe, rury i zbiorniki monolityczne. Wśród popularnych prefabrykatów przemysłowych i budowlanych znajdują się stopy fundamentów, belki, słupy, stoposłupy, mury oporowe, schody, balkony oraz ściany (w wersji pełnej lub z otworami na okna i drzwi).

Wiele firm oferuje możliwość wykonania prefabrykatów zgodnie z projektem osób zamawiających bądź też dopasowania posiadanych już produktów do indywidualnych potrzeb. Ponadto oferta prefabrykatów jest na tyle szeroka i rozbudowana, że często znajdują się w niej elementy już odpowiadające zapotrzebowaniu konkretnych inwestorów. Pozwala to na oszczędność czasu i wykorzystanie istniejących już produktów, w pełni sprawnych i nadających się do użytku.