Jak układać korytka ściekowe?

Korytka ściekowe to podstawowy element w budownictwie drogowym, który wykorzystywany jest do budowy dróg, ścieżek rowerowych i innych inwestycji, w których konieczne jest wydzielenie miejsca do odprowadzania wody deszczowej. Ich wykorzystanie pozwala na swobodne spływanie wody z ulic, chodników, placów, parkingów do kanalizacji, co wpływa…

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych: Co to jest? Co obejmuje?

Realizacja projektów i inwestycji drogowych wymaga zastosowania odpowiednio dobranych komponentów i prefabrykatów betonowych. Specjaliści zajmujący się realizacją powyższych zadań w pracy posługują się znormalizowanym spisem prefabrykatów betonowych. Jest on zawarty w Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych (tzw. KPED).  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych pozwala na precyzyjne określenie…

Praktyczne zastosowania elementów KPED w budownictwie drogowym

Z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego obecność wód opadowych na powierzchni jezdni w trakcie oraz po opadach jest niepożądana. Jej usuwaniu z nawierzchni służy system odwodnienia pasa drogowego. System ten powinien być zaprojekowany i wykonany z uwzględnieniem: miejscowych warunków terenowych i pogodowych,  sposobu zagospodarowania otoczenia…