Korytka ściekowe

Korytko Krakowskie-Kolejowe


Korytko Krakowskie występuje wersji z pokrywą i bez pokrywy.

Koryto z nakrywą

Korytka ściekowe typ trapezowy

Parametry techniczne

Kanały odprowadzające wodę deszczową lub ścieki są niezbędnym elementem miejskiego krajobrazu. Buduje się je również w sąsiedztwie dróg kolejowych, instalacji technicznych i na terenie obiektów przemysłowych. Są niezbędne wszędzie tam, gdzie nadmiar wody może stanowić poważne zagrożenie dla sprawności systemów i instalacji. Firma Promat do budowy takich odwodnień oferuje betonowe korytka ściekowe.

Korytka ściekowe i ich rola w praktyce

Skuteczne odprowadzanie nadmiaru wody wymaga wykonania odpowiedniej instalacji, która będzie efektywna i zarazem wytrzymała. Nie wystarczy jedynie wykopanie rowu odwadniającego. Spływające nim ścieki z pewnością wsiąkałyby w grunt, tworząc błotniste podłoże i przenikając do gleby. Dlatego należy zastosować korytka ściekowe betonowe o starannie dobranych parametrach. Korytka muldowe wykorzystuje się do odwadniania dróg i ulic, nagromadzona deszczówka oraz błoto, nie zagrażały bezpieczeństwu kierowców. Montuje się je wzdłuż jezdni, skąd korytka muldowe mają odprowadzać nadmiar wody.

Korytka ściekowe, które oferuje firma Promat, są gotowymi prefabrykatami wykonanymi z betonu o niskim współczynniku przepuszczalności. Dzięki temu doskonale zastępują wykopy lub umożliwiają ich wzmacnianie. Korytka betonowe są dostępne w wielu opcjach wymiarowych i o różnych profilach, jak np. trapezowe korytka krakowskie czy korytko skrzynkowe o przekroju prostokątnym. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie systemu odwodnienia do przewidywanej ilości ścieków. Korytka muldowe stanowią dużo praktyczniejsze rozwiązanie niż rowy melioracyjne, gdyż skuteczniej odprowadzają nadmiar wody z jezdni.

Korytka krakowskie, skrzynkowe i inne – rodzaje korytek

Korytka ściekowe są wykorzystywane do budowy systemów odwadniających o różnej przepustowości i w rozmaitych lokalizacjach. Dlatego też – zależenie od potrzeb – korytka ściekowe betonowe są wykonywane w kilku profilach i pojemności przepustowej. Korytka muldowe muszą wyróżniać się dużą trwałością i odpornością, dlatego posiadają specjalnie opracowaną konstrukcję odporną na czynniki zewnętrzne.W ofercie firmy Promat znajdziesz:

  • korytka krakowskie – korytka kolejowe o trapezowym przekroju, przeznaczone do odprowadzania ścieków w sąsiedztwie dróg komunikacyjnych,
  • korytko skrzynkowe o przekroju prostokątnym, standardowe, pogłębiane i poszerzane,
  • korytko skrzynkowe i trapezowe z pokrywą,
  • korytko ściekowe odwodnieniowe typu A,B,C, D,
  • korytko trapezowe typu F, G, H, I, J.

Poszczególne modele korytek betonowych różnią się między sobą kształtem wewnętrznej komory, która ma przekrój trapezowy, prostokątny lub wyokrąglony. Różne są też wymiary korytek – szerokość, wysokość i głębokość. Oferujemy również korytko kped 01.13 przeznaczone do umacniania rowów skarpowych i stokowych.

Prefabrykaty Promat do systemu odwodnień – gotowe korytka ściekowe betonowe

Odwodnienia są bardzo ważnym elementem zagospodarowania przestrzeni, bowiem pozwalają na odprowadzanie wód opadowych po intensywnych deszczach. Firma Promat, która specjalizuje się w produkcji prefabrykatów betonowych, wykonuje również szereg modeli korytek do budowy takich kanałów – są to przede wszystkim korytka betonowe, albo korytka muldowe do odwadniania jezdni. Dzięki zastosowaniu betonu klasy C30/37 osiągamy doskonałe parametry wytrzymałościowe oraz minimalną nasiąkliwość materiału. Korytko kped 01.13, korytko trapezowe czy skrzynkowe z pokrywą doskonale sprawdzi się, jako umocnienie rowu przy ciągu komunikacyjnym, a także w innych, wymagających takiej ochrony miejscach.

Gwarantujemy wysoką trwałość naszych produktów, odporność na pękanie i zmienne warunki środowiskowe. Dzięki czemu wykonane z ich pomocą odwodnienia będą sprawnie funkcjonować przez wiele lat. Zapraszamy do firmy Promat i szczegółowego poznania prefabrykatów betonowych i innych produktów. Naszą siedzibą są Kielce. Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego i e-mailowego.